Προσλαμβάνουμε

Ευκαιρίες καριέρας

Οι διαθέσιμες θέσεις στην Marketup Media είναι:

Ανάπτυξη ιστοσελίδων:

Το τμήμα Web Development ασχολείται με την ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως web developer στην Marketup Media, θα πρέπει να έχετε εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων με χρήση του WordPress και να έχετε εργαστεί τουλάχιστον 2 χρόνια. 

Σχεδιαστής γραφικών

Το τμήμα γραφιστικού σχεδιασμού ασχολείται με όλη την οπτική επικοινωνία των πελατών μας. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείτε και επεξεργάζεστε όλο το υλικό για τους λογαριασμούς των πελατών μας.

Για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση αυτή πρέπει να έχετε πολύ καλή γνώση των εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας.

Διευθυντής λογαριασμού

Είναι το τμήμα που επικοινωνεί καθημερινά με τους πελάτες της εταιρείας και οργανώνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εξυπηρέτησή τους. 

Πωλήσεις

Είναι το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση νέων πελατών στην εταιρεία. Απαιτεί καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και επικοινωνιακές δεξιότητες!

Σύμβουλος ξενοδοχείων-ψηφιακού μάρκετινγκ